Dissipline en die Pleegkind

WAT IS DISSIPLINE?

 • Die woord dissipline beteken “om te leer”(Latyns),
 • Dit is die ouerlike begeleiding van die kind, in die proses om te leer om toepaslik optetree en te groei tot volwassenheid
 • Let daarop dat dit ‘n proses is en nie noodwendig onmiddelike resultate lewer nie
 • Die proses verg geduld en herhaling
 • Dissipline en straf is nie dieselfde nie. Straf is die aksie wat die ouer toepas as die  kind ernstig oortree het

HOEKOM DISSIPLINE?

 • Leer reg en verkeerd
 • Leer grense vir gedrag
 • Ontwikkel gewete
 • Leer die kind “self beheer” en nie “ander-beheer” nie

UITDAGING VAN DISSIPLINE IN PLEEGSORG 

 • Die kind kom met ander idees van dissipline uit sy ouerhuis in die pleeg gesin in
 • Dikwels was daar min of geen dissipline of oormatige of inkonsekwente dissipline
 • Die kind moet dalk in die pleegsorg gedrag afleer wat deur die biologieseouers se dissipline, aangeleer is
 • Omdat die kind nie binding met die pleegouer het met aanvang van die pleegsorg nie, is die kind nie daarop ingestel om die dissipline van die pleegouer te aanvaar nie

DIE KIND SE ROL IN DISSIPLINE

 • Die kind het die keuse of hy sy wil gaan onderwerp aan die pleegouers
 • Niemand kan hom nie maak hom gedra nie
 • Die keuse om saam te werk, kom van die verhouding met die kind en nie van die tegnieke van dissipline wat die ouer toepas nie
 • Pleegouers moet besef dat die enigste persoon wat jy kan verander is jyself
 • Sit dus energie in die verhouding met die kind, in plaas van om hom te verander deur te streng te wees en al hoe strenger te word as hy nie goed reageer op die dissipline nie.

BINDING TUSSEN KIND EN DIE PLEEGOUER

 • Binding is deurslaggewend vir die kind om die pleegouer se dissipline te aanvaar
 • ‘n Kind met binding wil gehoorsaam wees om die ouer tevrede te stel
 • Werk dus baie doelgerig aan binding met die pleegkind

HOEKOM WANGEDRA KINDERS

Toets van grense is normaal by alle kinders en lei tot wangedrag

 • Kind se “job description” is die ontdekking van die grense van die lewe
 • Die kind leer die beste deur ervaring van die gevolge as grense oortree word.
 • Die logiese gevolge wat volg op die oortreding van grense, leer kinders die grense aanvaar

Onvervulde emosionele behoeftes lei tot wangedrag

 • As ‘n kind emosioneel is of emosionele probleem het, word hy veeleisend enaandagsoekerig
 • Dikwels probeer ouers hom dan hom maak om homself gedra deur straf tegnieke
 • Dit lei egter tot meer opstandigheid en meer afstand in die verhouding
 • Gevoelens van magteloosheid  by die ouer en die kind, ontstaan so
 • Die kind se emosionele tenk moet deur die ouer volgehou word om probleem gedrag te voorkom

Trauma herinneringe lei tot wangedrag

 • Pleegouers se dissipline en straf kan trauma herinneringe by die kind na vore bring, sonder dat die pleegouer dit besef
 • Trauma het ‘n effek op die brein wat die kind se emosionele sentrum (limbiese sisteem) oorsensitief maak
 • Die dissipline moet die limbiese sisteem kalmeer en nie vererger nie
 • Straf en selfs isolasie en strafhoekie, kan lei tot trauma herinneringe wat die limbiese sisteem meer emsosioneel maak
 • Tyd-in, herhaal, verduidelik, laat kind kies, ens. kalmeer die limbiese sisteem

Aangeleerdewangedrag

 • Kind moet aangeleerde wangedrag afleer met die pleegouer se hulp en ondersteuning
 • Wees geduldig

TOEPASSING VAN DISSIPLINE

Beginsels van dissipline:

 • Roetine
 • Grense
 • Voorspelbaarheid
 • Konsekwentheid

Die redes vir probleem gedrag

 • Soek die dieper redes agter die gedrag
 • Hanteer die gedrag op die oppervlak deur dissipline of selfs straf toe te pas
 • NB! Soek die dieper motivering vir die gedrag, bv. jok, woede, diefstal  en hanteer dit ook

Leer die kind “selfbeheer” en nie “anderbeheer” nie

 • Gee keuses vir gedrag
 • “Brain storming” met die kind om die beste oplossing vir ‘n situasie of probleem te kry
 • Pas natuurlike gevolge toe
 • Gebruik tyd-in (laat die kind by jou stil sit, in plaas van in die hoekie of kamer) of ‘n”rooikaart” wat beteken dat die kind eers moet afkoel om te dink oor sy gedrag
 • Leer kind wat om te doen en nie net wat om nie te doen nie

Doen emosionele afrigting

 • Leer die kind oor emosies en om sy emosies uittedruk
 • Gaan in op die emosie en nie op die gedrag nie, m.a.w. ‘ek sien jy is kwaad’, in plaas van ‘moenie so lelik praat nie’
 • Verduidelik hoe emosies mens laat optree sonder om te dink
 • Onderhandel met die kind oor alternatiewe wyses van gedrag of oplossings
 • Leer die kind oorsaak en gevolg vir gedrag

STRAF

Die probleem met lyfstraf

 • Ouers straf dikwels uit woede en magteloosheid en nie om die kinders regte leer nie
 • Straf kan daartoe lei dat ‘n kind leer om hom te gedra uit vrees vir straf of vrees vir die ouer, in plaas van omreg en verkeerd te integreer
 • Die kind leer so“ander beheer” sy gedrag in plaas van om“self beheer” te leer

Moenie die volgende doen nie!

 • Skree en vloek
 • Verkleineer
 • Etiketeer
 • Beledig
 • Sarkasme
 • Omkoop
 • Manupileer
 • In magstryd gaan nie
 • Op die kind se gevoel speel nie

Alternatiewemetodes van straf

 • Natuurlik een logiese gevolge
 • Ignoreer minder ernstige oortredings, fokus op die belangrikes (veral in die begin van pleegsorg)
 • Gebruik die dinkstoel of -hoekie (nie stout stoel nie, dit etiketeer die kind as stout)
 • Gee keuses, bv “jy kan kies om nie te doen wat ek vra nie en dan is dít die gevolge, of jy kan kies om saam te werk en dan is dat die gevolge, dink mooi en kies wat jy wil doen”. Voer die gevolge dan uit.
 • ‘n Beloningskaart vir korrekte gedrag kan ook gebruik word.

Stappe in straf

 1. Verduidelik die verwagtinge wat jy het van die kind (nie te veel reëls nie)
 2. Waarsku die kind as jy sien hy begin oortree, gee kans om die gedrag reg te maak
 3. Pas die gevolge rustig en kalm, maar ferm toe as die kind aanhou met wangedrag
 4. Volg dit op met ‘n gesprek oor wat gebeur het en wat jy verwag in die vervolg
 5. Prys die kind met die volgende korrekte optrede

BEHOU JOU EIE GEESTESGESONDHEID

Dink en voorkom – kontroleer jou woede

 • Tik jouself op die been as jy voe ljy begin kwaad word
 • Verwyder jouself uit die situasie
 • Doen self-gesels: woede gaan dit nie oplos nie, ek kan kalm bly, ens
 • Gaan terug met hernude energie en druk jouself kalm uit

Sorg vir ‘n breekweg van die kind

 • Doen iets om jou eie battery te laai
 • Kry ‘n ondersteuningstelsel

Kry professionele hulp as die pleegkind se gedrag onbeheerbaar is.

Deur: MAGRIET VAN SCHALKWYK 

Leave a Comment /or Share your Foster Care experience

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s