Louis Botha en Jakaranda Kinderhuise: Gasouer- en Mentorprogram Inligting

Louis Botha en Jakaranda Kinderhuise: Gasouer- en Mentorprogram Inligting   Tel: (012) 333-6184  /  Faks: (012) 333-7966 

Algemene Inligting

 • Die meeste kinders in die kinderhuis is nie weeskinders nie, maar is uit hul ouers se sorg verwyder as gevolg van die volgende mees algemene redes:  Alkoholmisbruik en gesinsgeweld deur die ouers, verwaarlosing, fisiese en emosionele mishandeling van die kinders, seksuele misbruik van die kinders, finansiële tekortkominge en gedrag van die kinders wat nie deur die ouers beheer kan word nie.
 • Alle kinders is dus met ‘n hofbevel in die kinderhuis se sorg geplaas.
 • Sekere kinders besoek hul ouers elke naweek en elke vakansie.  Ander kinders se ouers maak glad nie kontak nie of skakel ongereeld of daag onvoorspelbaar net op by die kinderhuis vir ‘n besoek net om dan weer te verdwyn vir ‘n tyd lank.

Wat is die doel van die kinderhuis se gasouerprogram?

 • Om aan elke kind ‘n steunstelsel buite die kinderhuis te bied
 • Om aan ‘n kind die geleentheid te bied om te sien hoe werk ‘n “normale” gesin
 • Om vir elke kind ‘n gevoel te skep dat hy iewers behoort
 • Die doel is dus om in ‘n behoefte van ‘n kind te voorsien en nie om ‘n vriend vir die gasouers se kind te wees of hulle behoefte aan ‘n kind te vervul nie
 • Die mentorprogram is ten doel om ‘n positiewe rolmodel in die kind se lewe te stel.

Watter kinders is geskik vir die gasouerprogram?

 • Kinders wie se ouers hul nooit besoek nie
 • Kinders wie se ouers hul min besoek as gevolg van hul omstandighede.
 • Kinders wie se uitgebreide familie onbetrokke is.

Watter kinders is geskik vir die mentorprogram?

 • Enige kind wat ‘n positiewe rolmodel benodig, al het die kind reeds ‘n ander steunstelsel – die doelwit verskil van die doelwitte van die gasouerprogram.

Watter kinders is nie geskik vir die gasouerprogram nie?

 • Sommige kinders word juis in die kinderhuis opgeneem aangesien hulle nie die nodige vaardighede het om in ‘n “normale” gesin aan te pas nie.  Sulke kinders is nie noodwendig kandidate vir die gasouerprogram nie.
 • Kinders wat reeds meer as een steunstelsel (bv. Ouers en gasouers) het, word nie oorweeg vir verdere gasouers nie.

Kan ek kies by watter tipe kind ek betrokke wil raak?

Ja, ons verkies dat u vir ons spesifiseer watter ouderdom, ras en geslag u verkies.  Dit maak die passing makliker.  Ons het kinders van 3 – 18 jaar by Jakaranda Kinderhuis en 7 tot 18 jaar by Louis Botha Kinderhuis. Die kinders kom uit verskillende agtergronde en is van alle rasse.  Ons het ewe veel dogters en seuns.

 Hoe werk die gasouerprogram?

Gasouers mag net by een kind of een gesin (bv. ‘n boetie en ‘n sussie) betrokke wees.  Daar word van die gasouers verwag om die kind ten minste een maal per maand op ‘n gereelde basis uit te neem.  Die kinders kan elke naweek besoek afhangende van die gasouer en die spesifieke kind se onderskeidelike programme. In die geval waar die ouers of familie van die kind steeds betrokke is, word die naweek en skoolvakansies tussen hulle en die gasouers verdeel.

‘n Naweekbesoek duur van ‘n Vrydag vanaf 14h00 tot ‘n Sondag 18h00.  Die kind kan ook vir dagbesoeke uitgeneem word. Aanvanklik besoek die nuwe gasouer die kind eers by die kinderhuis, neem hom die volgende keer uit vir ‘n dag en eers daarna vir ‘n naweek.  Indien ‘n gasouerplasing misluk, kan die gasouers nie weer by die spesifieke kinderhuis by ‘n kind betrokke raak nie (dis baie traumaties vir die eerste kind).

Hoe werk die mentorprogram?

Die mentor het verkieslik weekliks kontak met die kind deur die kind by die kinderhuis te besoek. Daguitstappies kan ook oorweeg word.  Die mentor spandeer tyd met die kind op ‘n sosiale vlak en gee leiding en ondersteuning aan die kind.

Is daar enige ondersteuning vir gasouers en mentors?

Ja, elke kind het ‘n maatskaplike werker wat vir hul verantwoordelik is.  U kan haar deurentyd kontak om probleme met haar te bespreek. Die maatskaplike werker wat langtermyn by u betrokke sal wees sal aangewys word na die keuringsproses afgehandel is.

Wat is die risiko’s verbonde aan die gasouerprogram?

 • Wanneer die gasouers en die kind se agtergrond en persoonlikhede te veel verskil, kan die passing onsuksesvol wees.
 • Dit is moontlik dat ‘n biologiese ouer wat vir ‘n tydperk nie betrokke was nie, weer begin kontak maak en indien die kind dit so verkies en die ouer se omstandighede dit toelaat, kan die gasouers se besoeke verminder word om spasie te laat vir die ouers se besoeke.
 • Gedragprobleme kan voorkom as gevolg van die kind se getraumatiseerde agtergrond.
 • ‘n Plasing kan getermineer word wanneer belangrike inligting tydens die keuringsproses weerhou word van die maatskaplike werker van die kinderhuis.
 • Soms misluk ‘n plasing as gevolg van die kind se onvermoë om ‘n verhouding met die gasouers te bou en in stand te hou.
 • Soms is die gasouers se verwagting van die kind te hoog en sien hulle nie kans vir die beperkinge van die kind nie.

Hoe hanteer ek ‘n kind van die kinderhuis in my huis?

Aangesien een van die doelwitte is om die kind aan ‘n “normale” huis bloot te stel, moet die kind so ver moontlik soos die gesin se ander kinders behandel word.  Dit moet egter in gedagte gehou word dat die kind nie noodwendig dieselfde geleenthede en agtergrond as u eie kind gehad het nie en dat die kind se waardesisteem dus kan verskil.  Kinders mag nie lyfstraf ontvang nie, daar moet ander dissiplinering metodes gevind word, soos die ontneming van voorregte.

‘n Kind mag nie by iemand anders (familie of vriende van die gasouer) oorslaap wanneer die kind in die gasouer se sorg is nie.  Indien die gasouer saam met die kind gaan oorslaap, mag dit wel gebeur (bv. Wanneer die gasouers vir ‘n naweek by familie gaan kuier)

In die geval van ‘n mediese noodgeval moet die kinderhuis onmiddellik in kennis gestel word.  Al die kinders in die kinderhuis is Staatspasiënte en moet na ‘n staatshospitaal geneem word (hiervoor benodig u die kind se ID nommer, volle name en hof nommer en moet u dus die kinderhuis skakel om die inligting te bekom).  Indien u egter verkies om die kind na u huisdokter of ‘n privaat hospitaal te neem, kan die kinderhuis nie die verantwoordelikheid van die mediese kostes aanvaar nie. Slegs die kind se biologiese ouer of die superintendent van die hospitaal mag toestemming verleen vir ‘n operasie en moet die kinderhuis dus so gou moontlik van noodgevalle in kennis gestel word.

Wie kwalifiseer as gasouers en mentors?

 • Getroude egpare  met ‘n stabiele leefwyse wat bereid is om die kind volgens Christelike waardes op te voed en ‘n pad saam met die kind te stap ten spyte van die kind se agtergrond
 • Gay en lesbiese egpare sal op meriete oorweeg word indien hulle familie is van die betrokke kind en die passing in die kind se beste belang is.
 • Enkellopende volwassenes wat nie in ‘n saamleefverhouding betrokke is nie word ook op meriete oorweeg indien dit ‘n familielid is en die passing in belang van die kind is.
 • Ouers van kinders met wie ‘n kind in die kinderhuis in ‘n liefdesverhouding is, word nie oorweeg nie, aangesien die kind in die kinderhuis ook sy steunstelsel verloor indien die verhouding beeindig word.
 • In die geval van ‘n mentor hoef die persoon nie getroud te wees nie, maar moet ‘n leefstyl volg wat is pas is met Christelike waardes en normes. Mentors kan na ses maande oorweeg word as gasouer indien die plasing positief verloop en as dit die mentor se behoefte is.

Kan ‘n gasouerplasing oorgaan in ‘n pleegsorg of aanneming?

Ja, dit gebeur soms dat gasouers aansoek doen om ‘n kind in hul pleegsorg te neem en dit dan goedgekeur kan word, maar dit gebeur baie selde, aangesien die kinders steeds ouers het en hulle steeds in ‘n mindere of meerdere mate in die kinders se lewens betrokke is.  Aanneming gebeur amper nooit nie, aangesien die kind se biologiese ouers hiervoor moet toestemming teken.  Egpare wat dus meer belangstel in pleegsorg of aanneming, moenie van die gasouersisteem gebruik maak om die proses te bespoedig nie, aangesien dit gaan lei tot teleurstelling vir die kind en die egpaar aangesien dit nie altyd moontlik is nie.

Hoe reël ek om die kind vir naweke en vakansies uit te neem?

Naweek besoeke:  U moet die betrokke maatskaplike werker teen ‘n Donderdag 13h00 laat weet indien u die kind neem.

Vakansie besoeke: U moet ongeveer ‘n maand voor die skoolvakansie by die kinderhuis aansoek doen om die kind uit te neem.  Hierdie proses moet voor elke vakansie geskied al is u reeds ‘n goedgekeurde gasouer.

Mentors:  Reelings word direk met die maatskaplike werker van die kinderhuis getref.

AANSOEKVORMS SAL BY DIE INLIGTINGGELEENTHEIDE VOORSIEN WORD.   Die kinderhuis het een maal per maand ‘n inligtingsessie ten opsigte van ons gasouerprogram.

AFSPRAKE MET DIE BETROKKE MAATSKAPLIKE WERKER VERANTWOORDELIK VIR KEURINGS VAN BEIDE ORGANISASIES WORD OOK BY HIERDIE GELEENTHEDE GEMAAK.  DIE INLIGTING HIER VERVAT SAL OOK BY DIE GELEENTHEID MEER VOLLEDIG MET U BESPREEK WORD EN U IS WELKOM OM VRAE VIR DIE GELEENTHEID VOOR TE BEREI.

Advertisements

About Helouise Steenkamp

I'm a 45 plus, Devoted Wife and Mother. Adonai has blessed us with two Amazingly Wonderful Sons. We have had the privilege of being Place of Safety parents for 1 1/2 years and there after foster parents to a Darling Princess for 5 years. She was reconciled with her biological parents in Dec'14. Our hearts are still aching from the loss, but we know that as we trust Adonai with our salvation, so we can trust Him with her future. We welcomed our new 4 year old foster child on 05JUN'15.
This entry was posted in Vakansie- Naweek Ouers. Bookmark the permalink.

15 Responses to Louis Botha en Jakaranda Kinderhuise: Gasouer- en Mentorprogram Inligting

 1. Goeie dag Mev/Mnr.Ek is n student by hugenote kollege in wellington,ek studeer maatskaplike hulpwerk-NKR-vlak 4.Ek sal dit baie waardeur as julle my die geleentheid kan gee om my prakties wat op maandag,13 Julie 2016 begin,by julle kan kom doen.My selfoon nom:0603598563

 2. Christelle says:

  Goeie dag,

  Is daar plekke in die Roodepoort area wat ook sulke naweek/vakansie programme het?

  Of waar kan ek moontlik meer informasie kry?

  Groete
  Christelle

 3. rika says:

  Stel belang om n kindtjie aan te neem of vakansie sorg

 4. anri says:

  Hoe kan ek n kind aanneem?is opsoek na n wit seuntjie nie ouer as 3 nie asseblief.baie dankie

 5. mariska says:

  Naand, ek en my man stel graag belang om n kindjie vir n vakansie te help en die kersseisoen te laat geniet. Ons is nogi gerigistreer as gas ouers nie. Is daar koste verbonde aan so iets. Meer inligting asb.

  • Goeie more. Ek het ongelukkig nie meer inligting nie. Kontak hulle asseblief direk. Sterkte. Sent from my BlackBerry 10 smartphone. From: Foster Care in South AfricaSent: Monday 24 November 2014 22:28To: helouiseS@gmail.comReply To: comment+rd8qzuo283m97xtb8bqbh-jddt@comment.wordpress.comSubject: [Foster Care in South Africa] Comment: “Louis Botha en Jakaranda Kinderhuise: Gasouer- en Mentorprogram Inligting”

   a:hover { color: red; } a { text-decoration: none; color: #0088cc; } a.primaryactionlink:link, a.primaryactionlink:visited { background-color: #2585B2; color: #fff; } a.primaryactionlink:hover, a.primaryactionlink:active { background-color: #11729E !important; color: #fff !important; }

   /* @media only screen and (max-device-width: 480px) { .post { min-width: 700px !important; } } */ WordPress.com

 6. Bonny says:

  Hi there, my name is Bonita, residing in Cape Town. Do you know if we have foster homes here similar to the ones on this website?

 7. rika says:

  Naand se stel belang my email is rikakemp5@gmail.com

Leave a Comment /or Share your Foster Care experience

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s