‘n Vars Kykie na die “Pleegsorgkonsep” – Deel 2

“Die Kritieke Belang van Opleiding en Berading”

Biologiese ouers is onlosmakend deël van die kind se lewe, ongeag van die kind se ouerderdom en of hereniging ooit kanplaasvind.  Dus bestaan daar altyd in pleegsorg ‘n driehoek van Pleegkind, Biologiese Ouers, en Pleegouers.  Elke een het sy eie rol en plek, maar die kind/ers se beste belang moet altyd voorop wees.  Pleegouers is nie daar om die biologiese ouers te veroordeel nie (dit is vir die kinderhof om te besluit) Pleegouers is daar om dit vir die kind/ers beter te maak!

Dis ook een van die hoofsaaklike redes waarom voornemende pleegouers opleiding en berading moet onvang alvorens hulle betrokke raak by pleegsorg.  Een van die belangrikste take, as pleegouer, is om altyd perspektief van die ‘pleegsorgkonsep’ in elke situasie te probeer behou.  Hierdie kinders  is op een of ander manier getraumatiseer en hulpbehoewend.  As pleegouer moet jy voorbery word op wat die gevolge van trauma op kind/ers is, en hoe om dit reg te hanteer. Pleegouers moet geleer word om pleegsorgkinders reg groot te maak, al het hulle al hul eie kinders grootgemaak, omdat  die kinders nie soos ‘gewone’ kinders groot gemaakkan word nie.  Hulle sal nooit genoeg aandag, liefde of sorgkan ontvang om optemaak vir die maande en jare se tekort daaraan en mishandeling nie, dus moet pleegouers toegerus en voorbereid word oor hoe om in leemtes te voorsien.   Dit is ook uiters belangrik vir die pleegouers om dadelik na plasing, inteskakel by ‘n ouerondersteuningsgroep.  Anders gaan hulle vasgevang word in die ‘groot seer’ van die kind/ers, en nie instaat wees om hom/haar te help heel word nie.

“Ons Pleegsorg Lesse”

Ons as gesin, is nou al drie jaar bevoorreg om by pleegsorg betrokke te kan wees. Deur God se genade, is ons 22 jaar gelukkig getroud met twee wonderlike seuns, onderskeidelik 13 en 17 jaar oud.  Die pleegsorgkonsep het die volgende Goue, asook Silver lesse aan ons geleer.

  • As egpaar, het ons van die begin af ooreengekom dat ons nie gaan pleegsorg ten koste van ons biologiese seuns nie.  Dit is baie belangrik om vooraf oor sekere ‘nie-onderhandelbare’ situasies ooreentekom.
  • Een van die eerste en mees belangrikste take as Pleegouer is om so gou as moontlik binding met die kind te bewerkstellig.  Dit is van kardinale belang dat ‘n kind binding met die volwassenes in sy lewe vorm want dit: Gee hom/haar vertroue in ander en himself; Lê die fondasie vir die kind se ontwikkeling op alle vlakke van sy lewe; Help met die ontwikkeling van ‘n gewete; Help hom om sy vrese en angs te hanteer; en Verminder negatiewe gevoelens soos jaloesie en selfblaam.
  • Pleegsorg gaan oor die kind/ers en nie oor ons as ouers se gevoelens, behoeftes, opinies of vooropgestelde idees nie.  Byvoorbeeld met besoeke gaan dit daaroor om dit vir die kind die maklikste te maak.  Moet dit nooit as ‘n kompetisie vir die kind se liefde sien nie!  Die kind het alreeds ‘n tipe binding met, en ingeboude lojaliteit teenoor sy biologiese ouers, ongeag of die binding insekuur was en of die ouers die kind verwaarloos of mishandel het.  Vir die kind is dit sy eerste en primêre gesinsfigure, en ook die mense waarmee hy homself identifiseer.  Moet nooit ooit die ouers voor die kind kritiseer of afbreek nie.  Indien hy aanvoel dat jy sy ouers as ‘sleg’ sien, identifiseer hy homself outomaties as sleg, want dit is dan waar hy vandaan kom! As pleegouer moet jy daarom wysheid aan die dag lê om die besoeke so gemaklik moontlik te laat geskiet.
  • Ons moet aanvaar dat kinders wat in pleegsorg geplaas word getruamtiseer is.  Selfs net die verwydering uit hul ouers se sorg is ‘n trauma opsigself.  Al was die situasie waarin hulle hul bevind het ‘ongesond’ is dit al wat hulle ooit geken het, en beskik kinders nog nie oor die vermoë om die komplekse omstandighede wat tot hul verwydering gely het, reg te kan interpriteer of verwerk nie.  So daar gaan ‘n periode van ‘rou’ by die pleegsorgkind wees.  Hulle het alles verloor wat aan hulle bekend was!.
  • Moet nooit die pleegkind se gedrag persoonlik opneem nie!.  Hulle is gewonde mensies, wat deur die hande van ander volwassenes wat hulle vertrou het, verniel en verwaarloos is.  Dit vat tyd, geduld en wysheid om al hierdie negatiewe in hulle lewe, in positiewe te verander.
  • Dit is van uiterste belang om so gou as moontlik, by ‘n oueronderteuningsgroep aan te sluit.  Hierdie forum bied nie net praktiese raad van ander pleegouers af nie, maar ook onbeperkte profesionele raad en dienste van gekwalifiseerde Maatskaplike Werkers wat in trauma en binding spesialiseer.
  • Onthou altyd om jou biologiese en pleegkind/ers dieselfde hoeveelheid aandag, behandeling en geskenke te gee!  Maak hulle onlosmakend deël van mekaar se lewens, sodat hulle gebonde en geliefd voel en nie ervaar dat hulle uitgeskuif of minder belangrik is nie.
  • Moet nooit voor jou pleegsorgkind/ers na hulle as sulks verwys of aan ander mense voorstel nie!  Sluit hulle altyd in as deel van die gesin. “Dis Zander, Regard en Cindy”.
  • Op die einde van die dag hang die sukses van pleegsorg plasing hoofsaaklik af van wat julle as gesin daarin belê, en die ondersteuning wat julle toelaat om te ontvang.  Die opbrengs uit elke klein belegging in hulle gebroke lewentjies is soveel meer as wat jy ooit sal kan ervaar of besef.

Ten slotte

Vir my as pleegouer, is daar nie ‘n verskil tussen ons biologiese en pleegkind/ers nie.  Kinders is almal, en sal altyd waardevolle en wonderlike geskenke van God af wees.  Net aan ons geleen vir die tydperk wat God al lank voor die grondlegging van die aarde, bepaal het.  Voordat ons begin pleegsorg het, het dit begin voel asof ons as gesin uitmekaar dryf, omdat ons seuns al so groot is en die hele tyd besig was met hulself en hul eie dinge.  Maar, soos my jongste seun onlangs tereg opgemerk het “Ons as gesin is baie nader aan mekaar vandat ons pleegsorg”.  Wanneer ons onvoorwaardelik gee, ontvang ons soveel meer as wat ons ooit kon verwag of van gedroom het!

Ek glo met my hele hart en wese dat ons as pleegouers selfs nog meer geseënd is met God se ‘gawe van kinders’, waarvan Psalm 127:3 praat.  Al het ons nie self fisies geboorte aan hulle gegee nie, maak hulle ons ‘koker vol pyle’ wat niemand salkanverslaan nie!.

“Al sou ‘n mens vroeg opstaan en jou afsloof dwarsdeur die dag tot laat in die aand, help dit nie, want vir die wat Hy liefhet gee die Here wat hulle nodig het, selfs terwyl hulle slaap.  Kinders is ook iets wat die Here vir ‘n mens gee, hulle is ‘n gawe wat van Hom af kom.”  Psalms 127:2-3 (Die Lewende Bybel)


Advertisements

About Helouise Steenkamp

I'm a 45 plus, Devoted Wife and Mother. Adonai has blessed us with two Amazingly Wonderful Sons. We have had the privilege of being Place of Safety parents for 1 1/2 years and there after foster parents to a Darling Princess for 5 years. She was reconciled with her biological parents in Dec'14. Our hearts are still aching from the loss, but we know that as we trust Adonai with our salvation, so we can trust Him with her future. We welcomed our new 4 year old foster child on 05JUN'15.
This entry was posted in Behavioral Issues, DAILY ENCOURAGEMENT, Foster Care Advice, Helping to bring Healing, Ouerondersteuningsgroep, Parenting with Love, Words of Advice. Bookmark the permalink.

Leave a Comment /or Share your Foster Care experience

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s