Opvoeding wat tot Geborgenheid en Selfvertroue Lei

Om ‘n gevoel van geborgenheid en selfvertroue te bou of te herbou, verg dat ouers ‘n goeie verhouding met hulle jong kind bou.  Hiervoor is onvoorwaardelike liefde nodig.  Die ouers se daaglikse optrede teenoor hul kind moet van liefde spreek, met ander woorde hul liefde vir hom moet vir die kind duidelik sigbaar wees.  Hierdie soort liefde is harde werk.

 • Liefde is spontane fisieke kontak, soos ‘n gepaste drukkie, aanraking of streling van die kop, of ‘n speelse stoeiery – wat alles vir die kind sê: Jy is vir my belangrik.
 • Liefde is positiewe aandag wat erkenning gee aan goeie gedrag en ‘n eerlike poging: “Ek is bly dat jy jou speelgoed met jou maats deel”.  Sommige kinders kry te veel negatiewe aandag.  Daar word te dikwels en te veel geraas en gestraf.  Die kind voel dan dat sy ouers nie vir hom lief is nie, omdat hy niks reg kan doen nie en hy verloor vertroue in homself.  Dit gebeur dat kinders wat te min of geen aandag by hulle ouers kry, negatiewe aandag geniet, want dit is immers beter as geen aandag.  Dit kan dan aanleiding gee tot die versterking van negatiewe gedrag om aandag te verseker.
 • Liefde is goeie kommunikasie. Luister aandagtig na wat die kind te sê het en gee vir hom ‘n sinvolle antwoord wat verdere gesels aanmoedig.
 • Liefde is eerlike belangstelling in dit wat die kind doen of waarin hy belangstel.  Te dikwels forseer ouers hulle eie belangstelling op hul kinders af.
 • Liefde is hulp en leiding wanneer die kind dit nodig het.  Help hom om sy probleem op te los, maar laat hom toe om self die taak te voltooi.  Sukses bou vertroue.
 • Liefde is goeie dissipline wat die kind leer en help om die regte ding te doen.
 • Liefde is om gedurigdeur te werk aan ‘n mooi verhouding tussen ouer en kind.  Hierdie verhouding is die jong kind se veilige hawe – daarsonder is hy ongeborge, onseker en verlore.
 • Liefde is kennis van jong kinders.  Dit loon beslis die moeite om meer te wete te kom van die verskillende ontwikkelings stadiums waardeur ander kinders van sy ouderdom gaan.  Met ander woorde, fisiek, emosioneel, sosiaal, intellektueel en geestelik – sodat daar nie druk op hom geplaas word om te doen waartoe hy nog nie in staat is nie.  As daar te veel van ‘n kind verwag word, misluk hy.  Gedurige mislukkings ondermyn vertroue.
 • Liefde is om ‘n goeie spieël te wees.  Ouers dien as ‘n spieël vir hulle kind.  Hy glo die beeld wat hulle van hom weerkaats en tree dan volgens hulle verwatings op. ‘n Positiewe beeld (oorgedra deur positiewe opmerkings) laat die kind goed voel en moedig goeie gedrag aan.  ‘n Negatiewe beeld (oorgedra deur negatiewe opmerkings) sê aan die kind hy is ‘n niemand.  Dit ondermyn sy gevoel van geborgenheid en van selfvertoue, en gee aanleiding to die verwagte swak gedrag.
 • Liefde is om kalm te bly, en nie te oorreageer nie en ‘n sin vir humor te behou.  Die jong kind wil graag sy ouers behaag, want dan voel hy veilig en geborge in hul liefde.  Dit is nie vir hom maklik nie, want hy is jonk en onervare en geneig tot foute en oortredings.  Ouers moet sorg dat sulke foute en oortredings nie buite verhouding opgeblaas word en te heftig reageer nie.  So ‘n heftige reaksie word deur die kind as ‘n onttrekking van ouerliefde ervaar, en hy voel dan oormatig skuldig en onseker.
 • Liefde is die skep van ‘n geskikte omgewing.  Ouers moet moeite doen om ‘n fisieke omgewing te skep wat die kind kan behartig.  Daar moet veilige en interessante speelplekke binne en buite die huis wees.  Speelgoed moet binne die kind se bereik wees en maklik om op te ruim, natuurlik met die nodige hulp.  Dit sal hom in staat stel om onafhanklik te speel en deur sukses te behaal sy vertroue te bou.
 • Liefde is hulp tot geleidelike emosionele beheer.  Die jong kind se emosies is intens, en vir gesonde emosionele groei moet hy geleentheid kry om op aanvaarbarewyse ook aan sy negatiewe gevoelens uiting te gee.  Hy mag nie ‘n maatjie slaan nie, maar ‘n slaansak gemaak van ‘n opgestopte ou jean kan hom help om op ‘n aanvaarbare wyse van die woede ontslae te raak.
 • Liefde is die moeite om sosiale kontak en spel moontlik te maak en te bevorder.  Ouers moet sorg dat die kind dikwels geleentheid kry om met maats te speel.  Hulle moet hom ook help om goeie sosiale tegnieke in die spelsituasie aan te leer, soos om te deel.  Aanvaarding deur die maats en die vermoë om lekker saam te speel, bou vertroue.
In die regte opvoedingsklimaat kan geborgenheid en selfvertroue dus tot ‘n persoonlikheidseienskap ontwikkel.  Die jong kind wat geborge voel en selfvertoue het, is blymoedig en lewenslustig.


Advertisements

About Helouise Steenkamp

I'm a 45 plus, Devoted Wife and Mother. Adonai has blessed us with two Amazingly Wonderful Sons. We have had the privilege of being Place of Safety parents for 1 1/2 years and there after foster parents to a Darling Princess for 5 years. She was reconciled with her biological parents in Dec'14. Our hearts are still aching from the loss, but we know that as we trust Adonai with our salvation, so we can trust Him with her future. We welcomed our new 4 year old foster child on 05JUN'15.
This entry was posted in Creating Lasting Memories, DAILY ENCOURAGEMENT, Foster Care Advice, Helping to bring Healing, Knitting Your Family, Ouerondersteuningsgroep, Parenting with Love, Place of Safety Advice, Words of Advice. Bookmark the permalink.

Leave a Comment /or Share your Foster Care experience

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s