Klein Foto’tjies Skep die Groot Foto

“Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” (Spreuke 22:6)

Of jy dit nou wil weet of nie, as ouers is ons verantwoordelik vir die impak wat ons daaglikse roetine, keuses en gedrag op die langtermynontwikkeling van ons kind het.  As ouers het ons of ‘n goeie, of ‘n slegte invloed op die lewe van ons kind, op maniere wat ons nie eers kan indink nie.  (Geen druk nie; dis alles deel van die opvoedingstaak!)

Daar is een allesoorheersende taak waarvoor elke Christen Ouer te staan kom, naamlik die geestelike groei en opvoeding van hulle kind (dis NIE die Sondagskool se taak nie!)

Veral Veiligheids- Pleegsorg Ouers, kan ‘n kind se verwronge siening van God verander en vir hom ‘n stewige fondasie vestig vir ‘n intieme verhouding met hul Hemelse Vader.

Wat ons aan ons kinders kan gee deur geestelike onderig

  • Die ewige lewe deur Jesus se sterwe
  • ‘n Persoonlike, liefdevolle verhouding met God, ons Hemelse Vader
  • God se leiding, wysheid en aanwysings vir hulle lewe, sowel as sy dissipline, teregwysing en vergifnis wanneer hulle foute begaan
  • ‘n Bruikbare kennis van God se beginsels sodat hulle die praktiese reëls verstaan wat die lewe rig, en die gevolglike wysheid wat die lewe en dié se ingewikkelde situasies vereis
  • God se liefde in hulle hart en ‘n begrip van die beginsels wat geld by interpersoonlike verhoudings, sodat hulle gesonde verhoudings met ander mense kan hê
  • God se onvoorwaarlike krag en hulp vir en deur moeilike tye
  • Doelgerigtheid en ‘n sin vir waardes omdat hulle weet dat God hulle uniek gemaak het, liefhet en ‘n spesiale plan het met hulle lewe
  • ‘n Sterk karakter deur oop te wees vir die werking van die Heilige Gees.
  • ‘n Goeie begrip van reg en verkeerd
  • ‘n Dankbare hart, leerbare gees, sterk sedes en ‘n begeerte na persoonlike groei

Deur gebed, geduld en ‘n positiewe plan wat vir julle unieke gesin ontwerp is, kan julle ‘n hele reeks positiewe “foto’s” voorsien van oomblikke, gebeure, woorde en gesindhede wat julle kind lewenslank sal bybly.  Julle kan enige negatiewe/ verwronge “foto’s” wat hy/sy mag hê, vervang met positiewe beelde van geloof en onvoorwaarlike liefde; positiewe oomblikke wat vir altyd in hul geheue vasgelê is.

Kom ons stel onself voor ons kyk na ‘n baie groot foto van onsself en ontdek by nadereondersoek dat dit saamgestel is uit duisende klein foto’tjies van al die betekenisvolle oomblikke in ons lewens. Al daardie klein foto’tjies span saam om die groot foto te maak van wie ons vandag is.  As ouers is ons ongelukkig geneig om ons te bekommer oor die groot foto in ons kinders se lewens!  Die beginsel van Spreuke 22:6 is egter eenvoudig dat die groot foto sal lyk soos dit moet, indien ons ons kinders grootmaak met elke klein foto’tjie op God se manier in hul lewe geplaas.

Watter groot verligting en bemoediging  is dit nie dat ons nie tyd hoef te verkwis deur ons te bekommer oor die groot foto en hoe ons hierdie reusagtige taak gaan uitvoer nie!.  Ons hoef net op een klein foto’tjie op ‘n slag te konsentreer en God sal self sorg vir die groot geheel.

Maar hoe kan ons hierdie individuele foto’s doelgerig in ons kinders se lewe skep?  Ons moet doodeenvoudig vir ons kinders drie dinge gee: ‘n Onwankelbare Fondament; ‘n Innerlike ‘streep’ (of grens); en die Volledige Prent.

1.  Gee vir hulle ‘n Onwankelbare Fondament

Jou kinders het Jesus as die fondament van hulle lewe nodig.  Die manier waarop jy voortbou op hierdie fondament deur hulle te leer om Hom te ken, en lief te hê kan hulle vandag en in die toekoms help.  In 1 Korintiërs 3 skryf die apostel Paulus:  “Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos ‘n goeie bouer die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop.  Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie.  Die fondament is Jesus Christus” (v. 10-11).  Die vaste fondament vir jou kinders se lewe is Jesus Christus, anders staan hulle huis op sand.  En volgens 1 Timoteus 6:19 vergader diegene wat aktief bou aan hulle geloof vir hulle “‘n skat as ‘n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry”.

2.  Gee aan hulle ‘n Innerlike “Streep”

As Christen Ouers doen ons ons bes om aan ons kinders Christelike riglyne te gee om te volg.  Om die waarheid te sê, die woord “geregtigheid” beteken “om binne die grense te bly”.  Maar daar is ‘n probleem. Ons kinders mag dalk floreer terwyl hulle in die huis is waar die strepe duidelik is, maar daar buite, wanneer hulle in wêreld begin uitgaan op hulle eie, ontdek hulle baie vinnig dat daar nie duidelike, goed afgemerkte bakens (lyne) vir gedrag of verbintenis is nie.  As dit by die lei van ‘n godvresende lewe kom, is daar niks om kinders weg te stuur van probleme af, te keer dat hulle die grense oorskry of hulle gefokus te hou om binne die riglyne te bly, om die resies te wen nie.

Deesdae is die skole, gemeenskap en op die televisie net troebel van smerigheid en sonde wat as normaal voorgehou word.  Maar al sou jou kinders deur al die vieslikhede van die samelewing kon sien, vereis die ‘post-Christelike eeu’ waarin ons lewe, inderdaad dat daar geen absolute strepe mag wees nie.  Etiek en standaarde word aangepas soos die situasie vereis en indien enigiemand durf dink dat daar blywende standaarde is (of die hemel behoed ons, ewige standaarde), word hulle afgemaak as eng, onopgevoed, skynheilige, outydse, regse, godsdienstige idiote, en dis nog die positiewe beskrywing.

Elke ouer weet egter instinktief dat ons kinders morele en etiese grense nodig het.  Hulle het gedragsgrense nodig wat nie wankel of verander soos meningspeiling voorskryf nie.  Hulle het standaarde van karakter nodig wat God bepaal het wat hulle kan lei en weglei van sonde af na God se beste vir hulle.  Perke van geregtigheid gee sin en betekenis aan ‘n kind se lewe.  Hierdie perke (strepe) het nie verdwyn nie.  Hulle is steeds daar!  God se Woord hou stand, al probeer die ‘post-Christelike’ kultuur ook hoe hard om God se Woord en gebed uit ons skole en kultuur te weer.  As Christen Ouer kan jy jou kinders leer om binne die perke (lyne) van ʼn skoon lewe te bly en te weet wat is reg en wat is verkeerd, en sodoende hou jy hulle op pad (koers) na die positiewe toekoms wat God vir hulle het.

3.  Wys vir hulle die volledige prent

Efesiërs 6:4 “En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die here dit wil”.   Paulus som in een vers op wat Christelike ouerskap beteken.  Eerstens moet ons hulle grootmaak met tug en vermaning soos die Here dit wil.  As ons nie versigtig is nie, kan ons dinge byvoeg– soos om kerk toe te moet gaan om by die Sondagskool te leer oor hulle geloof; musieklesse toe om hulle musiektalent te ontwikkel; ens.   Maar dit is duidelik nie wat Paulus hier sê nie.  Hy sê:  “Gebruik die tug en vermaning van die Here in elke aspek van hulle grootmaakproses, in elke deel van die lewe om hulle te leer wie hulle is, waaroor die lewe gaan en hoe om volgens God se beginsels en Woord te lewe.”

Geestelike onderrig is nie iets wat aangelas word of op die skouers van die kerk afgeskuif kan word nie; dit vorm die kern van jou kinders se wese en lewe en is jou as ouer se taak!  Dit moet die fondament van ons ouerskap wees en aan ons kinders moet die waarhede en beginsels oorgedra en uitgelewe word.  As ons ons kinders se groot foto’s as volwassenes vir ons voorstel as saamgestel uit al die klein foto’tjies, sal hulle geestelike onderrig nie maar net ‘n klein onderafdeling van daardie groot foto wees nie, maar die fondament daarvan en die rede waarom elkeen van hierdie foto’tjies reg geplaas moet word.  Dit klink soos ‘n moeilike opdrag totdat ons onthou dat dit net een klein foto’tjie op ‘n slag is.

Efesiërs 6:4 wys vir ons twee sleutelmetodes vir geestelike onderrig wat ons sal help om dit prakties en deel van die werklikheid te hou.   Enige leerproses vereis teorie en praktiese opleiding.  Mens kan die reëls van rugby uit ‘n boek leer of selfs ‘n deskundige kry om dit aan jou te verduidelik, maar voor jy iemand kry wat jou fisiek en prakties wys hoe om die spel te speel en dan begin oefen, sal alles wat jy weet net teorie (leë woorde) bly.  Paulus sê vir ons as ouers om nie net ons kinders te leer van God en die christelike lewe nie, maar om hulle ook deur ons voorbeeld en praktiese onderrig te wys hoe om dit uit te leef.  Dis ook wat die opdrag in Deuteronomium 6:5-7, vir ons wil sê.  “Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.  Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.  Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slap en as jy opstaan”.

Die teorie sowel as die praktiese onderrig te midde van die alledaagse lewe is nodig, waar die klein foto’tjies gedurig geneem word en op die groter foto geplaas word van wie ons kinders eendag gaan wees.

Ten Slotte:

Om jou Veiligheids- Pleegsorg Kind/ers te help om Jesus te ken en lief te hê gee aan hulle ‘n onwankelbare fondament, vaste “strepe” om te volg na God se beste vir hulle, en deeglike voorbereiding om die lewe te leef wat God aan hulle gegee het.  Dit lei ook daartoe dat jy jou roeping as ouer vervul, wat ook weer jou geloof versterk.

Verwante Inligting: Maak Geestelike Onderrig PRET 

________________________________________________________________________________

Dele van hierdie skrywe is verkry en verwerk uit:  ‘Geestelike groei van kinders’ deur ‘John Trent, Rick Osborne, Kurt Bruner’ en uitgegee deur ‘Focus on the Family’

Advertisements

About Helouise Steenkamp

I'm a 45 plus, Devoted Wife and Mother. Adonai has blessed us with two Amazingly Wonderful Sons. We have had the privilege of being Place of Safety parents for 1 1/2 years and there after foster parents to a Darling Princess for 5 years. She was reconciled with her biological parents in Dec'14. Our hearts are still aching from the loss, but we know that as we trust Adonai with our salvation, so we can trust Him with her future. We welcomed our new 4 year old foster child on 05JUN'15.
This entry was posted in Geestelike Onderrig van Jou Kinders. Bookmark the permalink.

Leave a Comment /or Share your Foster Care experience

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s